Team

Julia Geiblinger

Julia Geiblinger

Assistentin der Geschäftsführung

Backoffice, Kundenbetreuung, Controlling

Jakob Mayer

Jakob Mayer

Kooperationspartner

Software-Development (.NET Core, ASP.NET, WPF)

Kontaktieren Sie uns!

ISO Individual Systems OG